top of page

01.07.2021

 

דו"ח שנתי 2020

מי שטרם הגיש את הדו"ח השנתי למס הכנסה לשנת 2020 מתבקש להעביר את המסמכים הנדרשים מטה:
 

  • דו"ח טפסי 106 שלך ושל בן/ת הזוג.​

  • אישור הפקדות לקופות גמל/פנסיה /ביטוח מנהלים/אובדן כושר עבודה/קרן השתלמות (נא להעביר את הספח אישור הפקדה לצרכי מס בלבד).

  • קבלות על תרומות ( בעלות סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה ). 

  • טופס 867 מהבנק ו/או בית ההשקעות.

  • ריכוז הכנסות משכר דירה למגורים במידה וקיים.

  • צילום ת.ז. + ספח שלך ושל בן/ת זוג לצורך אימות נקודת הזיכוי.

  • במידה והיו הכנסות מחו"ל , יש לפרט דו"חות כנדרש.

במידה והנה"ח של עסקך מתנהל באופן עצמאי יש לתאם העברת חומר עדכני למשרדנו.

הערה: רק לאחר איסוף וריכוז כל המסמכים המצוינים לעיל יש להעבירם בצורה מרוכזת דרך מנהלת החשבונות או תיבות הדואר של המשרד או דוא"ל office@barhoom.co.il או בתיאום עם מזכירות המשרד.

לאחר קבלת החומר והכנת טיוטת הדו"ח תקבל/י פניה ממשרדי לצורך השלמות במידת הצורך ואימות נתונים.

להבהרות נוספות ניתן לפנות בשעות הפעילות לדוא"ל office@barhoom.co.il או בטלפון 09-7632100 .

תודה על שיתוף הפעולה,

משרד רו"ח אילן ברהום 

bottom of page