top of page

הערכות לקראת סוף שנת המס 2023

לקראת סיום שנת המס 2023, להלן הנחיות והמלצות בנושאים הבאים: הפקדה לפנסיית חובה, הפקדה לקרן השתלמות והכנסות שכר דירה ממגורים.

בנוסף לנוחיותכם, צירפנו טופס ספירת מלאי שניתן למלא בספירת המלאי השנתית ולצרף אותו יחד עם המסמכים לדוח השנתי.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


כל האמור לעיל הוא לשם הדרכה כללית בלבד.
אין להסתמך על האמור בחוזרים מבלי לקבל עצה מקצועית פרטנית מתאימה.

זמינים עבורכם לייעוץ ולשאלות נוספות.

bottom of page