top of page

28.07.2022

הפחתת תקרת הסכום המירבי לתשלום במזומן 2022

החל מיום ב' ה-01/08/2022, תופחת תקרת הסכום המירבי המותר לתשלום במזומן, במסגרת החוק לצמצום השימוש במזומן.

ריכזנו עבורכם את עיקרי החוק ותקרות הסכומים המעודכנים:

  1. החוק מגביל תשלום וגביית מזומנים בשטרות ומטבעות (לרבות מט"ח), הן בנסיבות עסקיות – מתן שירותים, מכירת טובין, עסקאות הוניות, עסקאות נדל"ן ועוד, והן בנסיבות שאינן עסקיות – הלוואות, תרומות, מתנות ועוד.

  2. החל מתאריך 01/08/2022 :

      א.בפעולה עם עוסק שסכומה עד 6,000 ₪ ניתן לשלם/לקבל את כל הסכום במזומן.
         בפעולה שסכומה גבוה מ 6,000 ₪ ניתן לשלם/לקבל מזומן עד 10% ממחיר הפעולה

         או 6,000 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

      ב. בפעולה בין אנשים פרטיים שסכומה עד 15,000 ₪ ניתן לשלם/לקבל את כל הסכום במזומן.
         בפעולה שסכומה גבוה מ 15,000 ₪ ניתן לשלם/לקבל במזומן עד 10% ממחיר הפעולה

         או 15,000 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

   3. קיימת החרגה כאשר מדובר בעסקת מכירת רכב בין אנשים פרטיים. אם סכום העסקה

       עד 50,000 ₪ ניתן לשלם/לקבל את כל הסכום במזומן. בעסקה שסכומה גבוה מ 50,000 ₪

       ניתן לשלם/לקבל במזומן עד 10% ממחיר העסקה או 50,000 ש"ח לפי הנמוך מבניהם.

   4. לא ניתן לשלם/לקבל במזומן עבור שכר עבודה בסכום העולה על 6,000 ₪.

   5. בחוק ישנן הגבלות בנוגע לפירעון צ'קים על ידי הבנקים, לחצו כאן לקריאה נוספת.

   6. הפרת החוק תגרור קנסות מנהליים וכתבי אישום פליליים.

לנוחיותכם, סימולטור באתר רשות המיסים לחישוב סכומי התקרה המותרים לתשלום.

לשירותכם תמיד,
משרד אילן ברהום רו״ח

bottom of page