top of page

עדכון רפורמה דואר ישראל 16.01.2023

לקוחות יקרים,
בהמשך להודעת דואר ישראל, על רפורמה עם תוכנית הבראה ושינויים בפריסה ובפעילותה , יחולו שינויים בתעריפים ובמגוון השירותים.
חשוב לנו להביא לידעתכם כי החל מיום 16/01/2023 , כל תשלום שובר יחוייב בעמלה בסך 2 ₪ לכל שובר.


להלן האפשרויות לביצוע תשלום לרשויות המס:
1. באמצעות הרשאה בנקאית (לפנות למשרדנו לקבלת הנחיות להקמת הרשאה)
2. באמצעות כרטיס אשראי (מוגבל עד 35,000 ₪ לכל תיק )
3. באמצעות שובר שתקבלו במשרדנו ותוכלו לשלם באופן עצמאי בבנק הדואר.
החל מיום 01/02/2023 לא נוכל לספק את השירות של תשלום השוברים בדואר באמצעות המחאות.

נא להערך בהתאם ! 

bottom of page